Op deze pagina is altijd het meest actuele schema te vinden.
Als er eventuele wijzigingen / toevoegingen zijn, dan worden die hier gepubliceerd.
Houd deze pagina dus goed in de gaten?

Als er extra bijeenkomsten zijn, dan wordt dat aan de spelers en medewerkers meegedeeld via mail.
Die ‘evenementjes’ worden daarna aan het onderstaande schema toegevoegd.

We delen de repetities in op ‘scènes’. Dat betekent dat je ruim van tevoren weet of jouw rol in een bepaalde repetitie aan bod komt. Het is dus zeker niet zo dat je bij alle repetities aanwezig moet zijn maar het is wel verstandig om ervoor te zorgen dat je alle data vrijhoudt. 

September 2022: Den Bosch!!

In september 2022 spelen we de laatste reeks voorstellingen op een heel bijzondere plek:
Bij de 800-jarige Sint Janskathedraal in Den Bosch!

LET OP!!!!
Alle uitvoeringen in Den Bosch beginnen al om 19.30 uur (ivm een ander evenement in de buurt).


BACKSTAGE:
Maandag 29 augustus:
Transportdag decor, rekwisieten.
Hulp nodig bij inladen in Deurne + uitladen in Den Bosch!
Vanag 29 augustus wordt er continu gebouwd in Den Bosch. 
Planning volgt: Alle hulp is welkom!

REPETITIES:
Zaterdag 3 september: 11.00 – 17.00 uur
Zondag 4 september: Aanwezig 12.30uur (zenderen) 14.00 – 18.00 uur.
Dinsdag 6 september: Generale Repetitie aanvang 19.30uur (daarvoor zenderen)

Woensdag 7 september: Reserve voor repetitie

VOORSTELLINGEN:
Donderdag 8 september, aanvang 19.30uur
Vrijdag 9 september, aanvang 19.30uur
Zaterdag 10 september, aanvang 19.30uur
Zondag 11 september, aanvang 19.30uur

Maandag 12 september: Reserve / uitwijk

Woensdag 14 september: Mogelijk extra voorstelling
Donderdag 15 september, aanvang 19.30uur
Vrijdag 16 september, aanvang 19.30uur
Zaterdag 17 september, aanvang 19.30uur
Zondag 18 september, aanvang 19.30uur

Maandag 19 september: Reserve / uitwijk