Samen met bibliotheek Helmond-Peel is een uitgebreid educatief project samengesteld voor groep 7-8 PO en onderbouw VO

Dit project (een geactualiseerde versie van het eerder ontwikkelde project) sluit aan bij de grote theaterproductie “Weg uit de Peel’ .

Jacques Vriens’ spannende boek verbindt de belevenissen van een twaalfjarige in het begin van de vorige eeuw met die van leeftijdgenoten in de 21e eeuw.

Hoe goed kennen de kinderen van nu hun eigen regio en geschiedenis?

Door het verhaal voor te lezen en kinderen zelf te laten lezen wekken we de belangstelling voor het verleden.
In gesprekken wordt de leesbeleving verdiept en met behulp van het beeldmateriaal kunnen kinderen zich een beeld vormen van hoe het leven vroeger was.
Alle culturele competenties (receptief, analyserend, reflectief, creërend) komen ruimschoots aan bod.
Door de koppeling van jeugdliteratuur en cultureel erfgoed zijn leerlingen in staat verleden en heden van de eigen omgeving te interpreteren.

De volgende disciplines komen aan bod:
– Literatuureducatie (leesplezier en verdieping van de leesbeleving)
– Erfgoededucatie (kennisnemen van de geschiedenis van de eigen omgeving)
– Informatievaardigheden (bronnenonderzoek doen en presenteren)
– Kunstbeschouwing (foto’s van Martien Coppens maken deel uit van het project)
– Natuureducatie (facultatief: op excursie gaan naar de Peel)

Het project:
– Bestaat uit een docentenhandleiding
– DVD met beeldmateriaal (2 korte films)
– CD met 90 historische foto’s, waarvan 43 van Martien Coppens
– Het boek Weg uit de Peel.

Het ‘Weg uit de Peel-project’ vraagt een tijdsinvestering van 1-1,5 uur per week gedurende 5 weken bij volledige uitvoering maar kan ook in verkorte vorm worden uitgevoerd.

Kostprijs pakket:
€ 95,00 (handleiding, DVD, CD, boek) exclusief btw

Bestelling van het project:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/weguitdepeelbestellen

Meer informatie over dit educatief project:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/weguitdepeel