Samen met bibliotheek Helmond-Peel werd een uitgebreid educatief project samengesteld voor groep 7-8 PO en onderbouw VO.

Dit project (een geactualiseerde versie van het eerder ontwikkelde project) sloot aan bij de grote theaterproductie “Weg uit de Peel’ .

Jacques Vriens’ spannende boek verbindt de belevenissen van een twaalfjarige in het begin van de vorige eeuw met die van leeftijdgenoten in de 21e eeuw.

Hoe goed kennen de kinderen van nu hun eigen regio en geschiedenis?
Door het verhaal voor te lezen en kinderen zelf te laten lezen wekten we de belangstelling voor het verleden.
In gesprekken werd de leesbeleving verdiept en met behulp van het beeldmateriaal konden kinderen zich een beeld vormen van hoe het leven vroeger was.
Alle culturele competenties (receptief, analyserend, reflectief, creërend) kwamen ruimschoots aan bod.
Door de koppeling van jeugdliteratuur en cultureel erfgoed waren leerlingen in staat verleden en heden van de eigen omgeving te interpreteren.

De volgende disciplines kwamen aan bod:
– Literatuureducatie (leesplezier en verdieping van de leesbeleving)
– Erfgoededucatie (kennisnemen van de geschiedenis van de eigen omgeving)
– Informatievaardigheden (bronnenonderzoek doen en presenteren)
– Kunstbeschouwing (foto’s van Martien Coppens maken deel uit van het project)
– Natuureducatie (facultatief: op excursie gaan naar de Peel)

Het project:
– Bestond uit een docentenhandleiding
– DVD met beeldmateriaal (2 korte films)
– CD met 90 historische foto’s, waarvan 43 van Martien Coppens
– Het boek Weg uit de Peel.

Het educatieve pakket